Welkom bij life- en loopbaan coaching:
initiatief van 
Fenna van Loenen.

In deze tijd van grote veranderingen, op allerlei levensgebied met onder andere het vinden van passende werkzaamheden, zijn er even zovele vragen en onzekerheden als dat er verschuivingen zijn. Dit vraagt erom de focus te kunnen houden, evenals een flinke dosis zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen, creativiteit en vooral doorzettingsvermogen.

Het kan zijn dat het even niet lukt om deze aanpassing en focus uit je zelf te halen. Soms kan een steuntje in de rug van een        ” expert ”  op z’n plaats zijn, waardoor het wel lukt om de juiste draai te pakken te krijgen. Wat in vroeger tijden goed kon werken, kan in deze tijd haast een tegengesteld effect hebben.

Het versturen van grote hoeveelheden sollicitatie brieven brengt vaak meer frustratie dan het herstel van zelfvertrouwen. Daarom kan een langere voorbereidingstijd nodig zijn om te ontdekken wat de  capaciteiten en reéle mogelijkeden zijn om vervolgens heel gericht op het doel af te gaan.

Als coach en inspirator met veel ervaring in het begeleiden van mensen in allerlei veranderingsprocessen maak ik gebruik van coaching gesprekken en e- coaching. De te nemen stappen tijdens het traject zijn afgestemd op wat er nodig is om tot de gewenste resultaten te komen.

En dat blijkt voor iedereen weer anders te zijn. Daarom start het traject met het in kaart brengen van welke ondersteuning er daadwerkelijk nodig is, kortom een traject op maat af- en aangepast op de gehele situatie.

Er zijn verschillende trajecten mogelijk zoals; loopbaanbegeleiding; outplacement; 2de spoor en startende ondernemers.Voor sommige mensen is het niet nodig om een uitvoerig traject te volgen en is het genoeg om een aantal losse coach gesprekken te doen.

Tijdens het intake gesprek wordt het plan van aanpak besproken. Inzet is om ze snel mogelijk zelf de draad weer op te kunnen pakken en de juiste werkzaamheden te kunnen vinden.