Outplacement

Wat komt er in outplacement zoal aan bod? Globaal zijn een aantal stappen te verwachten:

  • Acceptatie van de ontstane situatie en motivatie om nieuwe kansen aan te pakken.
  • Uitzetten van loopbaanprofiel, competenties en mogelijkheden.
  • Arbeidsmarkt actieplan; plan van aanpak.
  • Sollicitatie en presentatie.
  • Jobhunten en netwerken.
  • Social media.

Dit alles samen met een coach die meedenkt, meezoekt en meewerkt

 

Je kunt de problemen in je leven niet oplossen met dezelfde soort gedachten 

als waarmee je de problemen in het leven hebt geroepen .

– EINSTEIN